Outsourcing działu IT, VPN, Obsługa sieciowa – C4PL

Migracja całej infrastruktury sieciowej i serwerowej

Migracja całej infrastruktury sieciowej i serwerowej

Zlecenie

Nasz wieloletni klient, dla którego świadczymy szereg kompleksowych usług między innymi:

zlecił nam migrację całej produkcyjnej infrastruktury sieciowej i serwerowej z geo-redundantnej lokalizacji do głównej lokalizacji. Znając obecny stan infrastruktury sieciowej oraz jej przyszły rozwój zabraliśmy się za realizację zlecenia.

Rozeznanie

Zadanie rozpoczęliśmy inwentaryzacją sprzętu w miejsca w szafach. Produkcyjnych urządzeń serwerowych zostało zlokalizowanych 24 (wirtualizatory, macierze dyskowe). Z urządzeń sieciowych było 14, w skład których wchodziły (switche, routery BGP, router DMZ, firewalle, koncentratory VPN). Po weryfikacji, które urządzenia i łącza muszą zostać objęte migracją oraz wstępną weryfikacją miejsca dla dodatkowego sprzętu w DC1. Kolejnym krokiem było zaplanowanie dokładnie gdzie, urządzenia powinny zostać umieszczone w szafach.

Przygotowanie

Początkowo serwerownia w DC1 nie miała zbyt wiele miejsca na dodatkowy sprzęt, jednak po oczyszczeniu kilku szaf ze starych urządzeń, nie miejsce nie stanowiło problemu. Został utworzony projekt określający wszystkie najważniejsze kwestie:

  • kolejności migrowanych usług
  • rozkładu urządzeń
  • podłączenia gniazd sieciowych oraz energetycznych – biorąc pod uwagę jak największa możliwe rozszycie fizyczne usług w obrębie tego samego pomieszczenia i dwóch niezależnych linii energetycznych.

Plan został przedstawiony klientowi wraz z terminami, potencjalnymi zagrożeniami, wszystkimi krokami włączając w to testy po zakończeniu prac wraz z dostawcami usług teleinformatycznych, którzy musieli zadbać, o przeniesienie łącz dostępowych do usług (MPLS, BGP, Internet itp.) Migracja została zaplanowana na 4 dni oraz 4 etapy.

Konfiguracja

Etapem pierwszym było przygotowanie konfiguracji w serwerowni dla nowych urządzeń na podstawie istniejącego projektu. Jako że ta część zadania nie ingerowała w obecną – w pełni produkcyjna krytyczna – infrastrukturę zostało wykonane w normalnych godzinach pracy oraz czasie funkcjonowania usług.

Migracja

Etapem drugim była migracja krytycznych serwerów pomiędzy wirtualizatorami z DC2 do DC1.

Etapem trzecim była już fizyczna migracja sprzętu serwerowego z pomocą profesjonalnej firmy transportowej. Odbywała się ona w niedziele ze względu na charakterystykę skonfigurowanych na nich usługach. Sprzęt został przeniesiony z szaf z DC2 do przygotowanych szaf w DC1. Nie było większych problemów na tym etapie. Wszystkie zadania zostały zrealizowane w zakładanych zakresach czasowych.

Ostatnim czwartym etapem swego rodzaju formalnością pozostało przeniesienie urządzeń sieciowych. Nasi inżynierzy sieciowi pojawili się na obiekcie w godzinach porannych wraz z pracownikami operatora usług teleinformatycznych. Sprzęt sieciowy zostały zdemontowane z DC2 przetransportowany do DC1 oraz zainstalowany. Po fizycznym podłączeniu urządzeń, weryfikacji portów działania usług oraz mechanizmów failover cały projekt został uznany za zakończony sukcesem. Wszystkie krytyczne usługi nie zaznały sekundy przerwy w trakcie migracji. Jedyna, która została zaobserwowana wystąpiła w trakcie sprawdzania jednego z mechanizmów failover trwała 21 pingów i mieściła się w akceptowanych i planowanych scenariuszach testowych. Z perspektywy użytkowników czy usług pracujących 24/7 nie dało się niczego zauważyć poza kilkunastu sekundową planową przerwą.

5/5 - 27 ocen
Call Now Button