Outsourcing działu IT, VPN, Obsługa sieciowa – C4PL

Outsourcing działu IT, VPN, Obsługa sieciowa
Outsourcing działu IT, VPN, Obsługa sieciowa
Outsourcing działu IT, VPN, Obsługa sieciowa
Obsługa sieciowa IT Warszawa
Poprzedni
Następny

System zarządzania identyfikacją

Oparty na platformie Lotus Domino system organizujący procesy zarządzania dostępem pracowników do zasobów takich jak aplikacje, laptopy, telefony, samochody, etc. Stanowi on pomost pomiędzy tymi zasobami, a systemem kadrowo-płacowym firmy, organizując i nadzorując przyporządkowanie pracownikom zasobów, koniecznych do pracy na danym stanowisku.
Przyznawanie dostępu do zasobu odbywa się na podstawie zatwierdzonych przez uprawnione osoby wniosków, tworzonych w oparciu o elastyczny i łatwo konfigurowalny zestaw reguł odzwierciedlających zasady organizacyjne przedsiębiorstwa. Możliwe jest tworzenie predefiniowanych ról przypisujących danemu stanowisku gotowy zestaw uprawnień.
Obieg wniosków wspierany jest przez system poczty Lotus, pozwalający na wygodne przekazywanie wniosków jako odnośników w treści e-maila pomiędzy kluczowymi osobami oraz zapewniający uwierzytelnianie poprzez konta pocztowe Lotus.
Tworzenie/usuwanie kont w systemach informatycznych może być realizowane poprzez komunikaty przekazywane do administratorów lub aplikacji helpdesk, a także odbywać się automatycznie z zastosowaniem konektorów dostosowanych do poszczególnych systemów. W zależności od potrzeb możliwe jest zastosowanie wymiany informacji poprzez e-maile, pliki płaskie, serwisy WEB, ODBC. Na podstawie informacji z działu kadrowo-płacowego SZI nadzoruje stan kadry, skutecznie przeciwdziałając pozostawaniu tzw. „martwych kont” należących do pracowników, którzy zakończyli pracę w firmie.

Dlaczego warto wybrać nasz Outsourcing IT?

Wykwalifikowana kadra

Optymalizacja kosztów

Polecają nas nasi klienci

Terminowość wykonywanych usług

Pełne bezpieczeństwo

Współpracujemy z najlepszymi

5/5 - 24 ocen
Call Now Button