Oferta


System zarządzania identyfikacją

Oparty na platformie Lotus Domino system organizujący procesy zarządzania dostępem pracowników do zasobów takich jak aplikacje, laptopy, telefony, samochody, etc. Stanowi on pomost pomiędzy tymi zasobami, a systemem kadrowo-płacowym firmy, organizując i nadzorując przyporządkowanie pracownikom zasobów, koniecznych do pracy na danym stanowisku.

Przyznawanie dostępu do zasobu odbywa się na podstawie zatwierdzonych przez uprawnione osoby wniosków, tworzonych w oparciu o elastyczny i łatwo konfigurowalny zestaw reguł odzwierciedlających zasady organizacyjne przedsiębiorstwa. Możliwe jest tworzenie predefiniowanych ról przypisujących danemu stanowisku gotowy zestaw uprawnień.

Obieg wniosków wspierany jest przez system poczty Lotus, pozwalający na wygodne przekazywanie wniosków jako odnośników w treści e-maila pomiędzy kluczowymi osobami oraz zapewniający uwierzytelnianie poprzez konta pocztowe Lotus.

Tworzenie/usuwanie kont w systemach informatycznych może być realizowane poprzez komunikaty przekazywane do administratorów lub aplikacji helpdesk, a także odbywać się automatycznie z zastosowaniem konektorów dostosowanych do poszczególnych systemów. W zależności od potrzeb możliwe jest zastosowanie wymiany informacji poprzez e-maile, pliki płaskie, serwisy WEB, ODBC. Na podstawie informacji z działu kadrowo-płacowego SZI nadzoruje stan kadry, skutecznie przeciwdziałając pozostawaniu tzw. "martwych kont" należących do pracowników, którzy zakończyli pracę w firmie.


Help Desk

Oparty na platformie Lotus Domino system obsługi zgłoszeń. Daje on możliwość zorganizowania w sposób zgodny z zaleceniami ITIL ścieżek rozwiązywania zgłaszanych przez użytkowników incydentów i problemów, powstających w pracy z systemami informatycznymi.

Organizacja ta polega w pierwszej kolejności na zdefiniowaniu rodzajów usług oraz przypisaniu im właściwych SLA, zdefiniowaniu solverów z pierwszej (L1 - przyjmowanie, wstępna selekcja, rejestracja, proste typowe rozwiązania), drugiej (L2 - administratorzy, specjaliści IT wewnątrz organizacji), trzeciej (L3 - dostawcy zewnętrzni usługi i aplikacji) linii wsparcia.

System zgłoszeń online umożliwia wstępne określenie problemu przez zgłaszającego, oraz automatyczne przekazywanie kluczowych informacji takich jak np. adres IP komputera, numery kontaktowe, etc. Skuteczność rozwiązywania incydentów zapewniona jest poprzez powiązanie poszczególnych etapów pracy systemem powiadamiania - przekazywania tematu kolejnym właściwym osobom, opartego w naturalny sposób na poczcie Lotus.

Ilościowe i jakościowe efekty pracy można w łatwy sposób śledzić korzystając z bogatego zestawu raportów i widoków (prezentacji zestawów interesujących nas dokumentów). Można w ten sposób określać mierzalne efekty pracy wszystkich trzech linii wsparcia i nadzorować wywiązywanie się z kontraktów. Zdobywane doświadczenia z rozwiązywaniem typowych problemów można wykorzystywać do budowania bazy wiedzy będącej intergralną częścią aplikacji.


Urlopy

Oparty na platformie Lotus Domino system służący do zgłaszania i rozliczania urlopów pracowniczych. System korzysta z bazy pracowników dostarczonej przez dział kadr. Elastyczna konfiguracja umożliwia zdefiniowanie rodzajów obecności określających sposoby postępowania z wnioskiem urlopowym. Zatwierdzony wniosek urlopowy przekazywany jest automatycznie do działu kadr celem rozliczenia.


Wyjazdy Służbowe

Oparty na platformie Lotus Domino system służący do zgłaszania i rozliczania wyjazdów służbowych. System korzysta z bazy pracowników dostarczonej przez dział kadr. Elastyczna konfiguracja umożliwia zdefiniowanie rezerwowanych na wyjazd zasobów takich jak hotele, samoloty, samochody służbowe, inne środki komunikacji.

W zależności od rezerwowanego wyjazdu określane są osoby akceptujące delegację (np. rezerwacja samolotu może wymagać zgody dyrektora finansowego...). Zadeklarowany termin wyjazdu i powrotu jest podstawą wyliczenia diet zgodnie ze zdefiniowanymi stawkami. Zatwierdzona delegacja przekazywana jest automatycznie do działu kadr celem rozliczenia.

 

Usługi

Zakres usług:

Zajmujemy się dostarczaniem zaawansowanych rozwiązań w zakresie:

 • systemów pamięci masowych (macierze dyskowe),
 • środowiska SAN (Storage Area Network),
 • systemów serwerowych (serwery kasetowe, stand-alone)
 • systemów do wirtualizacji serwerów i desktopów,
 • migracji P2V (serwerów fizycznych do wirtualnych),
 • systemów kopii zapasowych i archiwizacji danych,
 • Domino Lotus Notes (wdrożenia i programowanie),
 • realizacji projektów pomieszczeń serwerowni,
 • systemów zarządzania serwerownią,
 • środowiska sieci LAN, WAN i VPN,
 • systemów bezpieczeństwa,
 • systemów monitorowania infrastruktury IT,
 • audytu, serwisu i konsultingu,
 • modernizacji i optymalizacji,
 • utrzymania środowisk IT naszych Klientów,
 • szkoleń.
Zlecenia dodatkowe
 • Modernizacja i wymiana serwerów Fujitsu, HP, IBM, Dell
 • Obsługa innego sprzętu informatycznego Lexmark, Canon, Samsung, HP, Minolta
 • Udział w projektach informatycznych Marketing, Loyalty, DRC, EDC
 • Programowanie i obsługa Lotus Domino

 

Wirtualizacja

Podążaj za trendem i uniezależnij swoją warstwę sprzętową od warstwy aplikacyjnej. Jest to możliwe dzięki platformom i systemom wirtualizacji, które zapewniają najlepsze możliwe wykorzystanie mocy obliczeniowej posiadanego sprzętu oraz zapewniają niespotykaną wcześniej elastyczność pod względem zarządzania czy udostępniania funkcjonalności systemów operacyjnych i aplikacji.

Wirtualizując swoje serwery i stacje robocze podnosisz bezpieczeństwo i wysoką dostępność usług przy jednoczesnym obniżeniu kosztów użytkowania sprzętu i zarządzania środowiskiem informatycznym w Twojej organizacji. To co kiedyś było dostępne tylko dla rynku Enterprise teraz jest również dostępne i coraz szerzej stosowane w segmencie SMB (małe i średnie przedsiębiorstwa). Jeżeli chcesz się przekonać jak działa wirtualizacja warstwy sprzętowej i jak wiele korzyści niesie ze sobą to skontaktuj się z nami.

Możemy Ci pomóc obrać właściwy kierunek rozwoju Twojej infrastruktury na bazie prezentacji działającego środowiska testowego.


Transmisja i bezpieczeństwo

Systemy odpowiedzialne za transmisją i bezpieczeństwem danych kryjące się pod takimi hasłami jak: LAN, WLAN/WiFi, WAN, SAN, WDM, VPN, Firewall, IDS/IPS, PKI, itd. są jednymi z najważniejszych elementów infrastruktury, gdyż zapewniają bezpieczną łączność i przepływ danych między systemami, urządzeniami, aplikacjami oraz użytkownikami. Również wiele dzisiejszych firm prowadzi działalność w oparciu o jednostki terenowe i oddziały, które ze względu na koszty utrzymania IT muszą korzystać z systemów i aplikacji zlokalizowanych w centrali.

Dbałość o właściwą kondycję "sieci naczyń krwionośnych" organizmu jakim jest infrastruktura IT ma ogromny wpływ na ciągłość biznesową, stabilność i niezawodność działania oraz na poziom bezpieczeństwa przesyłanych informacji.


Pamięci masowe

Coraz częściej wzrost liczby informacji implikuje lawinowy wzrost ilości danych, z którymi muszą zmagać się administratorzy. Pojawia się problem braku miejsca oraz wydajności i bezpieczeństwa podsystemów dyskowych, a co za tym idzie rosną ponoszone koszty na utrzymanie nieefektywnego środowiska. Mnogość systemów oferowanych przez producentów pamięci masowych gwarantuje dopasowanie rozwiązania na miarę Państwa potrzeb i oczekiwań.

Zastosowanie nowoczesnych i skalowalnych technologii pozwala rozwiązać trapiące administratorów problemy dając im do ręki odpowiednie narzędzia. Dzisiejsze platformy określane mianem Unified Storage pozwalają z poziomu jednego urządzenia udostępniać dane w sposób blokowy, plikowy i obiektowy. Czyni to infrastrukturę elastyczną i gotową na zaspokojenie oczekiwań biznesu w zakresie implementacji nowych systemów i aplikacji.


Backup i archiwizacja

Bezpieczeństwo danych to jeden z głównych priorytetów działu IT w państwa firmie? Mamy nadzieję, że tak, bo backup to nie tylko możliwość odzyskiwania przypadkowo skasowanych lub nadpisanych plików, ale również ważny element procedur Disaster/Recovery. Niestety często nie zdajemy sobie sprawy jak bardzo funkcjonowanie biznesu zależy od sprawnego działania systemów informatycznych i na jak duże straty możemy sie narazić tracąc zdolność operacyjną w tym zakresie. O ile w przypadku awarii sprzętu sprawa jest dość prosta, o tyle ponowna konfiguracja systemów i aplikacji oraz napełnienie ich danymi nie są już takie oczywiste.

Staramy się przekonywać naszych Klientów, że zawsze lepszym rozwiązaniem jest zapobiegać, niż ponosić konsekwencje zaniedbań. Stosując odpowiednio wyskalowane i wydajne rozwiązania do wykonywania i składowania backupów możecie Państwo w pełni zabezpieczyć to co macie najcenniejsze w firmie, czyli Wasze dane. Dostępne technologie i urządzenia pozwalają bardzo indywidualnie podejść do Państwa potrzeb i wymagań.

W przypadku konieczności długoterminowego składowania danych również tych dostępnych on-line, które nie wymagają częstego dostępu sugerujemy naszym Klientom stosowanie systemów do archiwizacji. Skutkuje to redukcją kosztów przechowywania oraz dodatkowo zabezpiecza dane zarchiwizowane przed ich usunięciem i modyfikacją.