O firmie

Spółka C4pl założona została w 2009 roku. Zespół tworzą pracownicy - specjaliści - serwisu IT, wywodzący się z różnych firm informatycznych.

Celem założenia spółki było zapewnienie kompleksowego serwisu IT innym firmom nieinformatycznym w zakresie tzw. OUTSOURCINGu.

Outsourcing - wykorzystywanie zasobów zewnętrznych, zlecanie wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym procesów niezbędnych

dla funkcjonowania własnego przedsiębiorstwa, które zostaną tam zrealizowane efektywniej niż byłoby to możliwe we własnym zakresie.

Do zalet powierzenia części zadań firmie zewnętrznej można zaliczyć:
 • optymalizacja kosztów obsługi,
 • podniesienie bezpieczeństwa organizacji,
 • przyjmowanie bez ograniczeń dodatkowych zleceń,
 • nie ponoszenie ryzyka kosztów pozyskania pracowników oraz ich szkolenia,
 • dostęp do specjalistów z wielu dziedzin,
 • wyższa elastyczność.

Proces wdrożenia outsourcingu można ująć w sześciu krokach:
 • analiza potrzeb i zasadności wprowadzenia usług outsourcingu,
 • planowanie procesu wdrożenia,
 • opracowanie procedur współpracy,
 • rozpoczęcie procesu wdrożenia,
 • monitoring efektywności usługi outsourcingu,
 • modyfikacja funkcjonowania procesu outsourcingu.